NẤC THANG MỚI
CON NGƯỜI MEDIPLANTEX
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
NẤC THANG MỚI

Ngày 25/04/2005, chính thức cổ phần hóa và thay đổi tên thành Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.

CON NGƯỜI MEDIPLANTEX

Thừa kế truyền thống, sáng tạo đam mê, lao động miệt mài, không ngừng phát triển.

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, máy móc được chú trọng đầu tư để đạt đến những tiêu chuẩn tiên tiến nhất thế giới.

01
Kế thừa truyền thống
02
Nỗ lực sáng tạo
03
Làm chủ công nghệ
back

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Giá cổ phiếu 0 VND/CP
Mã cổ phiếu: MED Dữ liệu ngày 01/01/2018
Giá cổ phiếu 0 VND/CP
Mã cổ phiếu: MED Dữ liệu ngày 01/01/2018
Video
Giới thiệu Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex