Phương châm hoạt động:
"Vì sức khoẻ và vẻ đẹp con người"

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Kế thừa

2. Đoàn kết

3. Tôn trọng 

4. Chính trực

5. Sáng tạo

 

SỨ MỆNH

Khẳng định sứ mệnh nâng cao chăm sóc chất lượng sức khỏe con người bằng việc cung cấp những sản phẩm, dịch vụ vì cộng đồng và xã hội.

TẦM NHÌN

Định vị thương hiệu là một trong những doanh nghiệp dược dẫn đầu thị trường về chất lượng sản phẩm, và tham gia thị trường thế giới vào năm 2021

Xây dựng thương hiệu Mediplantex trở thành thương hiệu nổi tiếng và được yêu thích.

Ông Trần Hoàng Dũng - Tổng giám đốc Mediplantex