Tin công ty

Khóa đào tạo An toàn lao động, Vệ sinh lao động 2018.

Căn cứ vào nghị định 44/2016 của Chính phủ về ATLĐ, VSLD; căn cứ vào kế hoạch đào tạo hàng năm của công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Ngày 06/10/2018, Công ty Cổ Phần Dược Trung ương Mediplantex đã tổ chức khóa đào tạo An toàn lao động, Vệ sinh lao động năm 2018. Khóa đào tạo này đã quy tụ tất cả các CBCNV của công ty tham dự tập huấn. 
Qua khóa học này, tất cả các CBCNV công ty đã hiểu và nắm rõ được thêm các kiến thức về ATLĐ, VSLD, cụ thể như là: 
- Các kiến thức về đảm bảo an toàn lao động. vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn trong lao động.
- Cách cải thiện điều kiện, môi trường lao động. 
- Cách phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho con người trong lao động. 
- Cách bồi dưỡng hồi phục kịp thời và duy trì sức khỏe, khả năng lao động. 
v...v 
Vì những giá trị cấp thiết và tốt đẹp mà khóa đào tạo này mang lại, trong những năm tới, Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex  sẽ tiếp tục tổ chức những khóa đào tạo về ATLD, VSLĐ, cũng như các khóa đào tạo bổ ích khác cho các CBCNV của Công ty. 

 

Mediplantex