Tin công ty

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”.

Ngày 17/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, ngay sau khi Chỉ thị số 24-CT/TW được ban hành, Bộ Y tế đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan tích cực xây dựng và tham mưu với Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định quan trọng để triển khai thực hiện Chỉ thị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo một số nội dung trọng tâm:

1. 10 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TƯ của Ban Bí thư;

2. Kết quả, thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TƯ tại các địa phương;

3. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Đảng trong việc triển khai Chỉ thị 24-CT/TƯ tại địa phương;

4. Kết quả đạt được về công tác đào tạo nguồn nhân lực y dược cổ truyền tại Việt Nam và đề xuất định hướng phát triển.

Ông Trần Hoàng Dũng - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex nhận bằng khen của Bộ Y tế cho những đóng góp của Công ty vào sự phát triển nền đông y của Việt Nam

Cũng tại Hội nghị, 51 tập thể và 12 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vì có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Chỉ thị 24-CT/TƯ và phát triển y dược cổ truyền.