Tin công ty

Khóa đào tạo ATLĐ năm 2023

  • Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của: Phòng Tổ chức hành chính
  • Căn cứ vào kể hoạch đào tạo PCCC của Công ty Cổ phần Dược Mediplantex

Sáng ngày 16/9/2023, Toàn thể cán bộ Công nhân viên Công ty đã có mặt tại: Tại Hội trường nhà hàng Nam Sơn số 809 đường Giải Phóng. Tiến hành đào tạo, huấn luyện: Huấn luyện ATLĐ, VSLĐ. Mục đích đào tạo theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Khóa học bao gồm các nội dung:

+ Các vấn đề chung về an toàn vệ sinh lao động; Những quy định pháp luật về ATLĐ liên quan trực tiếp đến NLĐ.

+ Các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc; các biện pháp làm việc an toàn.

+ Các yếu tố có hại nơi làm việc; ảnh hưởng của các yếu tố đó tới sức khỏe và các biện pháo phòng tránh.

+ Cách sử dụng, bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân.

+ Các phương pháp sơ cứu cơ bản khi có tai nạn lao động xảy ra.

Giảng viên tham gia giảng dạy bao gồm: Nguyễn Sỹ Tài – Thạc sỹ - Trung tâm An toàn lao động, Viện khoa học an toàn và Vệ sinh lao động. Nguyễn Sỹ Khánh Linh – Thạc sỹ - Trung tâm An toàn lao động, Viện khoa học an toàn và Vệ sinh lao động.
Một số hình ảnh tại Khoa huấn luyện: