Tin công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN MEDIPLANTEX 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN MEDIPLANTEX 2023

----------------------------------

⏰⏰Sáng ngày 27/04/2023, Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 tại Hội trường tầng 3 Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5 - 7 phố Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Đại hội đã thông qua:

 • Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị & kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
 • Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và KHSX của năm 2023.
 • Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2022. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
 • Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
 • Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
 • Tờ trình thông qua chấm dứt hợp tác đầu tư tại thửa đất 356-358 Đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Tân Phú Cường (Tên cũ Công ty CP Công nghiệp Thương mại Tân Phú Cường);
 • Tờ trình thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
 • Tờ trình thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
 • Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023;
 • Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
 • Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ông Trần Hoàng Dũng – p. Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc công ty lên trình bày nội dung kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 & kế hoạch SXKD năm 2023. Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành Dược, mặc dù chưa đạt được chỉ tiêu lợi nhuận như kế hoạch, tuy nhiên Công ty đã đạt mức tăng trưởng so với năm 2021. Đó chính là sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, đồng thời có sự chỉ đạo tạo điều kiện giúp đỡ của HĐQT, sự giám sát của BKS, có sự động viên giúp đỡ của các cổ đông của công ty và Bộ Y tế cùng các Ban ngành liên quan khác.

Rất mong toàn thể CBCNV tiếp tục phát huy trong thực hiện năm 2023. Các kết quả đạt được trong năm 2022 sẽ là tiền đề cho Công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty:

 • Số lượng cổ phiếu chào bán: 6.280.095 cổ phiếu.
 • Giá chào bán: 25.000 đồng/ cổ phiếu.
 • Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 6.129.905 cổ phiếu, tương ứng 97.6% tổng số cổ phiếu chào bán.
 • Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 153.247.625.000 đồng.
 • Vốn điều lệ trước khi tăng: 62.800.950.000 đồng; số lượng cổ phần: 6.280.095 cổ phiếu.
 • Vốn điều lệ tăng thêm: 61.299.050.000 đồng; số cổ phần tăng thêm: 6.129.905 cổ phần.
 • Vốn điều lệ sau khi tăng: 124.100.000.000 đồng; (Một trăm hai mươi tư tỷ một trăm triệu đồng); Số lượng cổ phần sau khi tăng: 12.410.000 cổ phần.

Theo phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Nghị quyết HĐQT số 11/22021/NQ-HĐQT ngày 29/07/2021 và đã được báo cáo với UBCKNN trong hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, số tiền thu được từ đợt chào bán được dụng để mua sắm máy móc thiết bị cho nhà Văn phòng (theo tiêu chuẩn WHO-EU) và nhà xưởng B – Xưởng sản xuất sản phẩm đông dược (theo tiêu chuẩn WHO) của “Trung tâm khoa học công nghệ dược và Nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU” tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, thanh toán phí tư vấn thiết kế và tuân thủ GMP và bổ sung vốn lưu động để trả lương cho cán bộ công nhân viên của Công ty. Thời gian thực hiện dự kiến là trong năm 2021 và năm 2022.

Tình hình dự án đầu tư Trung tâm KHCN Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU:

 • Ngay khi khởi công dự án thì dịch covid đến khiến các nhà thầu, các đơn vị tư vấn không thể triển khai được, các chính sách về PCCC cũng thay đổi dẫn đến việc điều chỉnh thiết kế mất rất nhiều thời gian.
 • Tổng Giám đốc nhận thấy nhu cầu sản phẩm có thay đổi, dẫn đến phải điều chỉnh lại kế hoạch sản phẩm và thay đổi máy móc thiết bị để phù hợp với dòng sản phẩm mới
 • Kế hoạch vốn đầu tư cho dự án bị thay đổi lớn. Nguyên nhân do đối tác đề nghị chấm dứt hợp đồng hợp tác tại khu đất 356-358 Giải Phóng, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân Hà nội. Vì vậy dòng vốn đầu tư hiện nay đang thiếu hụt nguồn vốn.
 • Ban Tổng Giám Đốc đã nộp hồ sơ xin gia hạn thời gian tiến độ hoàn thành dự án theo quy định của cơ quan nhà nước, ban quản lý Khu CNC và theo tình hình khả năng thực tế tại Công ty.
 • Ban Tổng Giám Đốc đang tìm phương án giải quyết khó khăn trên của dự án.

Về tái thẩm định GMP – WHO:

 • Ngày 15, 16 và 17 tháng 3 năm 2022, Cục QLD đã thực hiện thẩm định GMP – WHO cho toàn bộ các dây chuyền sản xuất tại công ty. Kết quả đạt yêu cầu ở mức độ 2, hiện đang thực hiện báo cáo khắc phục một số tồn tại nhỏ để Cục QLD cấp giấy chứng nhận.

Về tổ chức:

Ngay từ đầu năm đã thay đổi:

 • Tách phòng Kế hoạch - Xuất nhập khẩu thành phòng Kế hoạch - Cung ứng vật tư và  phòng Xuất nhập khẩu
 • Giải thể phòng Marketing, Công nợ
 • Cơ cấu lại phòng Kinh doanh theo phương thức bán hàng cho khách hàng cắt lô
 • Cùng với thay đổi về tổ chức trên là bổ nhiệm, sắp xếp lại nhân sự và rà soát, sắp xếp lại việc trả lương

Ban điều hành đã thực hiện Tái cấu trúc lại nhân sự- chế độ chính sách :

 • Chuyển đổi phòng Kinh doanh Dược liệu thành Tổ Kinh doanh Dược liệu trực thuộc phòng kinh doanh.
 • Chuyển đổi bộ phận sản xuất của Xưởng Sơ chế Dược liệu thành Tổ Sơ chế Dược liệu  trực thuộc Xưởng GMP Dược liệu
 • Sát nhập bộ phận Kho của Xưởng Sơ chế Dược liệu về phòng Kho, sắp xếp, bố trí lại các Kho tại Phòng Kho phù hợp cơ cấu sản phẩm hiện tại. Xây dựng lại Quy chế lương thưởng mới, tinh giản nhân sự.
 • Công ty tiếp tục rà soát, xem xét điều chỉnh tổ chức nhân sự các đơn vị trong thời gian tới đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
 • Công ty tiếp tục điều chuyển linh hoạt, tuyển dụng nhân sự phù hợp để bố trí thay thế CBCNV nghỉ hưu, chấm dứt HĐLĐ và bổ sung nhân sự đáp ứng quy mô sản xuất.
 • Công ty tiếp tục đào tạo định kỳ như GPs, Quy trình, Quy định, Nội quy, Tiền Lương, Chính sách , đào tạo ATVSLĐ, huấn luyện PCCC, 5S
 • Đào tạo và nâng cao công tác quản trị, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ
 • Thực hiện tinh giản, sắp xếp tổ chức lao động hợp lý để đảm bảo nâng cao thu nhập, chế độ, phúc lợi cho CBCNV.
 • Phòng Kinh Doanh tăng cường tìm kiếm khách hàng mới, củng cố và mở rộng sản lượng đối với khách hàng cũ.
 • Chuẩn hóa hoạt động mua hàng, cung cấp vật tư nhằm tiết giảm chi phí đầu vào.
 • Thực hiện cung ứng nguyên vật liệu đúng tiến độ với kế hoạch sản xuất và đảm bảo chất lượng yêu cầu của sản phẩm.
 • Tiếp tục đào tạo và nâng cao công tác quản lý sản xuất và lập kế hoạch sản xuất phù hợp trang thiết bị đã đầu tư.
 • Chỉ đạo việc lập kế hoạch sản xuất sát với năng lực sản xuất của nhà máy và phù hợp kế hoạch của Phòng Kinh doanh.
 • Phòng Xuất Nhập Khẩu: Tập trung phát triển thị trường Myanmar và Campuchia. Tiếp tục tìm thêm khách hàng Nhập khẩu ủy thác/Xuất khẩu ủy thác mới. Giới thiệu, đăng ký thêm hàng của công ty để xuất khẩu

Công ty luôn ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV.

Về Sản xuất – Chất lượng sản phẩm – Nghiên cứu phát triển:

 • Tiếp tục tăng năng suất lao động từ 5 - 8%.
 • Tăng cường quản lý chất lượng trong các khâu sản xuất.
 • Ban hành các quy định nhập khẩu, mua, vật tư, nguyên vật liệu để đảm bảo chất lượng hàng hóa, quản lý được rủi ro tồn kho nguyên vật liệu . 
 • Khảo sát sát về định mức lao động, định mức tiêu hao vật tư, tránh để tình trạng lãng phí nhân công và lãng phí nguyên vật liệu sản xuất.
 • Nỗ lực tìm kiếm khách hàng cắt lô nhằm tăng sản lượng để đảm bảo việc làm của nhà máy.
 • Đáp ứng đủ công việc làm cho các nhà máy ở mức vận hành 2 ca thường xuyên; công suất hoạt động bình quân của thiết bị máy móc trên 80%.
 • Không có sản phẩm bị thu hồi về mặt chất lượng cấp toàn quốc. Đảm bảo sản phẩm chiến lược không vi phạm chất lượng ở các cấp. Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất đáp ứng nhu cầu hoạt động của Phòng Nghiên cứu phát triển, Nhà máy 1 và Nhà máy 2.
 • Sau khi hoàn thành tái thẩm định GMP, GSP, GDP và được cấp lại giấy phép GMP, GSP, GDP vào tháng 6/2022, các nhà máy tiếp tục sản xuất ổn định.
 • Đã thực hiện đăng ký mới được 19 sản phẩm ( trong đó có 6 TPCN), gia hạn được 18 số đăng ký.
 • Tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm.
 • Nghiên cứu và đăng ký sản phẩm:
 • Nộp hồ sơ đăng ký thuốc: 20 hồ sơ đăng ký mới; gia hạn các số đăng ký đã hết hạn
 • Hồ sơ được cấp số: đăng ký mới 12 số đăng ký; đăng ký gia hạn: 30 hồ sơ; Đăng ký TPCN, mỹ phẩm: 10 sản phẩm, hồ sơ thay đổi bổ sung: 50 hồ sơ
 • Triển khai sản xuất mới: 20 sản phẩm
 • Thẩm định: 6 quy trình sản xuất
 • Đánh giá độ ổn định: 12 sản phẩm.

Đại hội đồng cổ đông bầu cử bổ sung và danh sách 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị, 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát trúng cử cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm: Ông: Nguyễn Văn Khái - Thành viên Hội đồng quản trị và Ông: Trần Ngọc Hà - Thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội đã diễn ra thành công rực rỡ, các cổ đông tham dự Đại hội đều đánh giá cao những thành công mà HĐQT, ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Mediplantex đã nỗ lực gặt hái được trong năm qua. Năm 2023, Mediplantex tin tưởng và sẽ nỗ lực để vượt qua mọi thử thách để hoàn thành nhiệm vụ được cổ đông giao cho. Công ty Cổ phần Dược TW Mediplantex trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý khách hàng, Quý cổ đông, Nhà đầu tư cùng toàn thể cán bộ nhân viên đã đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ để Công ty thực hiện nhiệm vụ đã được giao. Chúng tôi tin tưởng rằng Quý vị sẽ tiếp tục giúp đỡ, ủng hộ chúng tôi trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Một số hình ảnh của Đại hội: