Tin công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN MEDIPLANTEX 2021

Ngày 27/04/2021, Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 tại Hội trường Queen 2, Tầng 1 trung tâm tiệc cưới và sự kiện Trống Đồng Cảnh Hồ, Số 173B Đường Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Đại hội đã thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị & kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2020. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 & kế hoạch SXKD năm 2021.

- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Thông qua quy chế bầu cử.

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

-  Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 & dự kiến phương án sử dụnglợi nhuận năm 2021, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021.

- Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức.

-  Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án “Trung tâm khoa học công nghệ Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU”.

- Thông qua điều chỉnh kế hoạch huy động và sử dụng các nguồn vốn cho đầu tư “Trung tâm khoa học công nghệ Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU”

Ông Trần Hoàng Dũng –  p. Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc công ty lên trình bày nội dung kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 & kế hoạch SXKD năm 2021. Năm 2020 là 1 năm đầy khó khăn và  thử thách với công ty CP Dược TW Mediplantex. Công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của của các đối thủ cạnh tranh trong nước & nước ngoài. Tình hình dịch covid – 19 vẫn diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Bằng sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ lãnh đạo, quản lý và CBCNV, công ty đã xây dựng các chiến lược tăng trưởng mới cho giai đoạn tiếp theo bao gồm tăng cường khai thác thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh các mặt hàng chủ lực có nguồn gốc từ dược liệu đồng thời nâng cao năng lực của 3 đơn vị sản xuất Đông Dược & Tân dược.

Trong năm 2020 vừa qua công ty đã đạt được rất nhiều thành tựu như:

 • Đã ký hợp động thuê đất với Ban quản lý khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc để xây dựng Dự án “Trung tâm khoa học công nghệ Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU”. Đã được cấp Quyết định miễn giảm thuế, quyết định bàn giao đất thực địa.
 • Đã có quyết định thẩm duyệt hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (giấy phép xây dựng).
 • Đã hoàn thiện hồ sơ nộp Khu công nghệ cao Hòa Lạc để xin phép xây dựng.
 • Đầu tư xưởng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo tiêu chuẩn HS – GMP tại nhà máy 2 Mê Linh.
 • Niêm yết cổ phiếu của công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 18/3/2020.

Một số chỉ tiêu chính đạt được năm 2020 của Mediplantex: Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt: 26.192.600.102vnđ; lợi nhuận khác đạt: 4.791.442.687vnđ; lãi trước thuế toàn công ty: 30.984.042.789vnđ.

Các thành viên HĐQT gồm:

 • Bà Đoàn Thị Hồng Thúy        – Chủ tịch HĐQT;
 • Ông Trần Hoàng Dũng           – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 • Ông Nguyễn Ngọc Tuyên       – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
 • Ông Lê Hồng Trung               – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
 • Ông Nguyễn Tiên Phong         – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
 • Ông Đỗ Văn Tấn                   – Thành viên HĐQT;
 • Ông Trần Anh Tuấn               – Thành viên HĐQT.

Thành viên BKS gồm:

 • Ông Phùng Minh Thơm         - Trưởng ban Kiểm soát;
 • Bà Nguyễn Thị Hoàng Phi     - Thành viên BKS;
 • Bà Dương Thị Minh Nguyệt   - Thành viên BKS.

Các cổ đông tham dự Đại hội đều đánh giá cao những thành công mà HĐQT, ban điều hành và hơn 700 cán bộ công nhân viên Mediplantex đã nỗ lực gặt hái được trong năm qua.

Một số hình ảnh của Đại hội:

    Mediplantex