Thông tin y dược

Hãy tháo bỏ khẩu trang hoàn toàn - Không kéo khẩu trang xuống cằm