Tin công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN MEDIPLANTEX 2020

       Ngày 22/06/2020, Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 tại trung tâm tiệc cưới và sự kiện Trống Đồng Cảnh Hồ, 173B Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội. Đại hội đã thông qua:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 & phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020.

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về nhiệm kỳ từ năm 2015 – 2020 & phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá & giám sát nhiệm kỳ 2015 – 2020, kế hoạch hoạt động năm 2020.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

 - Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019, tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 & dự kiến phương án sử dụnglợi nhuận năm 2020, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020.

- Thông qua thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020.

- Trình bày tờ trình thuê đơn vị tư vấn quản trị Doanh nghiệp trong giai đoạn năm 2020 – 2025.

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Thông qua việc sửa đổi điều lệ & quy chế quản trị công ty.

- Thông qua tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Trần Hoàng Dũng – Chủ tịch HĐQT -  Tổng Giám đốc công ty lên trình bày nội dung Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020. Năm 2019 là 1 năm đầy khó khăn và  thử thách với công ty CP Dược TW Mediplantex. Công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của của các đối thủ cạnh tranh trong nước & nước ngoài. Bằng sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ lãnh đạo, quản lý và CBCNV, công ty đã xây dựng các chiến lược tăng trưởng mới cho giai đoạn tiếp theo bao gồm tăng cường khai thác thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh các mặt hàng chủ lực có nguồn gốc từ dược liệu đồng thời nâng cao năng lực của 3 đơn vị sản xuất Đông Dược & Tân dược.

Trong năm 2019 vừa qua công ty đã đạt được rất nhiều thành tựu như:

- Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã được cấp quyết định quy hoạch tổng mặt bằng dự án “Trung tâm khoa học Công nghệ dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU ” tại khu CNC Hòa Lạc.

- Đã ký hợp đồng với công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Sagen làm đối tác tư vấn thiết kế xây dựng nhà máy tại KCN cao Hòa Lạc.

- Đã ký hợp đồng với công ty Rickermann của Đức về tư vấn hàng hóa và xây dựng nhà máy GMP – EU.

- Đã triển khai động thổ dự án vào ngày 5/3/2020.

- Đầu tư xưởng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo tiêu chuẩn HS – GMP tại nhà máy 2 Mê Linh.

- Niêm Yết cổ phiếu của công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 18/3/2020.

Các cổ đông tham dự Đại hội đều đánh giá cao những thành công mà HĐQT, ban điều hành và hơn 700 cán bộ công nhân viên Mediplantex đã nỗ lực gặt hái được trong năm 2019, Các cổ đông cũng hy vọng Mediplantex trong năm tới sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. 

 

 

 

Bà Đoàn Thị Hồng Thúy – Phó CTHĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động của HĐQT  năm 2020

Ông Nguyễn Ngọc Tuyên – UV. HĐQT , Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019, tỷ lệ chia cổ tức 2019 và dự kiến phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020,  tỷ lệ chia cổ tức 2020; Thông qua thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020.

Tiếp theo chương trình, Ông Lê Hồng Trung – UV. HĐQT - Phó tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thuê đơn vị tư vấn quản trị Doanh nghiệp trong giai đoạn 2020 - 2025; Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Thông qua việc sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị công ty; Thông qua tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đồng Cổ đông đều lạc quan và tin tưởng vào mục tiêu HĐQT đưa ra: nâng cao mạnh mẽ tầm vóc, sức mạnh của Công ty với mục tiêu trở thành một trong những Công ty Dược phẩm phát triển mạnh toàn diện, tự tin khẳng định chất lượng, thương hiệu công ty tại thị trường trong nước cũng như quốc tế.

 

Mediplantex