Thông tin y dược

Bộ Y Tế thông báo khẩn số 10 về hành trình di chuyển của bệnh nhân số 237.


Bộ Y Tế đề nghị tất cả những ai đã đi đến những địa điểm này trong thời gian nói trên liên hệ ngay với trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ!