Tin công ty

Quy trình Khách vào Công ty mùa dịch và xử lý tình huống

1. QUY TRÌNH SÀNG LỌC Y TẾ DÀNH CHO KHÁCH ĐẾN LÀM VIỆC TẠI TRỤ SỞ CÔNG TY 356 GIẢI PHÓNG – THANH XUÂN – HÀ NỘI

2.  QUY TRÌNH XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KHI CÓ NHÂN VIÊN CÓ TRIỆU CHỨNG NHIỄM COVID 19 TẠI NƠI LÀM VIỆC

 

3.  QUY TRÌNH XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KHI CÓ NHÂN VIÊN CÓ TRIỆU CHỨNG NHIỄM COVID 19 NGOÀI NƠI LÀM VIỆC