Tin công ty

Nguyên liệu thực phẩm để phục vụ sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thông tin chi tiết xin truy cập đường link dưới đây:

1. TRYPSIN

/upload/files/trypsin_%20bancongbo%20web.pdf

2. BROMELAIN 

/upload/files/Bromelain_%20bancongbo%20web.pdf

3. PANAX GINSENG EXTRACT POWDER (Nhansam)

/upload/files/panaxginseng%20(nhansam)_%20bancongbo%20web.pdf

4. REISHIMUSHROOM (Linhchi)

/upload/files/ReishiMushroom%20(linhchi)_%20bancongbo%20web.pdf

5. CORDYCEPS SINENSIS EXTRACT (Dongtrunghathao)

/upload/files/cordyceps%20(Dongtrunghathao)_%20bancongbo%20web.pdf

6.  Nguyên liệu thực phẩm EPIMEDIUM EXTRACT 

/upload/files/Cong%20bo%20tren%20web-trang-1-3.pdf

/upload/files/Cong%20bo%20tren%20web-trang-4-7.pdf

7.  Nguyên liệu thực phẩm BỘT HẢI SÂM

/upload/files/Hai%20sam_cong%20bo%20tren%20web.pdf