Trang chủ > Tin công ty

Học tập, quán triệt nghị quyết đại hội XII của Đảng

Sáng ngày 22/9/2016, Đảng bộ Công ty CP Dược TW Mediplantex tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty.

Đồng chí Bùi Thị Tuyết Lan TP. TCHC tuyên bố lý do, nội dung Hội nghị

Đồng chí Hà Xuân Sơn- Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc

Đồng chí Đào Tiến Dũng - Trưởng phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy trực tiếp truyền đạt tới Hội nghị về 3 chuyên đề chính của Nghị quyết. Đó là: Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Đồng chí Đào Tiến Dũng – TP. Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo nội dung Nghị quyết

Thay mặt Đảng ủy Công ty, đồng chí  Phùng Minh Dũng- Bí thư Đảng ủy đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy cấp trên, đã dành thời thời gian đến dự Hội nghị, báo cáo và quán triệt nội dung Nghị quyết của Đại hội tới các đảng viên; đồng chí cũng yêu cầu cán bộ, đảng viên sau học tập, quán triệt biết vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng vào thực tiễn, luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, phát huy vai trò tiên phong của đảng viên để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Đồng chí Phùng Minh Dũng phát biểu tại hội nghị

Đảng bộ Công ty CP Dược TW Mediplantex tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Sau học tập, quán triệt, các đảng viên sẽ viết bài thu hoạch để thể hiện nhận thức cá nhân về những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, mục tiêu, kiến nghị các biện pháp thực hiện tại đơn vị mình nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Mediplantex

Điện thoại: 0423.6686111
19006043
Ý kiến của bạn về giao diện và tính năng Website Mediplantex mới?
Đẹp mắt, thân thiện người dùng
Chưa trình bày tốt
Bố cục chưa tốt
Cần sửa lại giao diện