Trang chủ > Sản phẩm > Nguyên liệu chiết suất bán tổng hợp

Artemisinin là  sesquiterpene lactone được chiết xuất từ lá cây thanh hao hoa vàng. Artemisinin có tác dụng tốt, diệt nhanh thể phân liệt trong máu và hoạt tính chống lại các chủng Plasmodium. Artemisinin có hoạt tính rộng đặc biệt chống lại thể ký sinh trùng lưỡng tính, diệt các giai đoạn tạo vòng của thể phân liệt.

Trong sốt rét P.faciparum, artemisinin cũng diệt thể giao tử mẹ bao gồm các giao tử mẹ giai đoạn 4, mà  các giao tử chỉ nhạy cảm với primaquine. Atermisinin và các dẫn xuất của nó (Dihydroartemisinin, artesunate, artemether và arteether…) ức chế calcium adenosine triphosphatase thiết yếu. Trên cơ thể sống,  các dẫn xuất này được chuyển hóa thành dihydroartemisinin. Khi ở dạng thuốc thành phẩm, các thuốc sử dụng hoạt chất này nên được dùng ở dạng phối hợp để tránh sự kháng thuốc.

Công thức                   :C­­15H22O5

Phân tử lượng            :282.3 

Tên hóa học                :(3R,5aS,6R,8aS,9R,12S,12aR)-Octahydro-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4.3-j]-1,2- benzodioxepin-10(3H)-one.

Độ hòa tan                 :Hầu như không tan trong nước; tan nhanh trongdichloromethane R; tan tự do trong acetone R và ethyl acetate R; tan trong axit acetic băng, methanol R and ethanol (~ 750 g/l) TS.

Bảo quản                    :Artemisinin được bảo quản trong hộp đóng kín, để nơi khô mát và tránh  ánh sáng.

Hình thức                    :Tinh thể hình kim không màu hoặc bột kết tinh màu trắng. 

Định tính                     :Phải phù hợp với phổ đối chiếu   

Điểm chảy                  :151°C  - 154°C

Năng suất quay cực   : Sử dụng 1 lượng dung dịch 10mg/ml trong ethanol khan; [a]20D = +75° ÷ +78°

Khối lượng mất do sấy khô : Sấy tới nhiệt độ 800C, hàm lượng mất do sấy không quá 5.0mg/g

Tro sulfate                  :≤1.0mg/g

Năng suất quay cực   : Sử dụng 1 lượng dung dịch 10mg/ml trong ethanol khan; [a]20D = +75° ÷ +78°

Khối lượng mất do sấy khô : Sấy tới nhiệt độ 800C, hàm lượng mất do sấy không quá 5.0mg/g

Tro sulfate                  :≤1.0mg/g

Điện thoại: 0423.6686111
19006043