BĂNG PHIẾN

Tên dược: Borneolum Syntheticum

Tên thực vật: a) Drylyobalanops aromatica Gaertn. f.; b) Blumea balsamifera DC.

Tên thường gọi: Băng phiến

Bộ phận dùng và phương pháp chế biến: thân của cây long não được hầm và sau đó làm lạnh thành các tinh thể.

Tính vị: hăng cay, đắng và hơi hàn.

Nơi tác dụng: tâm, tỳ và phế.

Công năng: Khai khiếu và tỉnh thần, thanh nhiệt và giảm đau.

Chỉ định và phối hợp:

  • Bất tỉnh do sốt cao: dùng phối hợp băng phiến với sạ hương dưới dạng an cung ngưu hoàng hoàn.

  • Sưng, đỏ và đau mắt: dùng băng phiến như thuốc nhỏ mắt.

  • Ðau họng hoặc loét miệng: dùng phối hợp băng phiến với Natri borat và cam thảo và măng tiêu dưới dạng băng bằng tán.

Liều dùng: 0,03 - 0,1g (dạng viên)

Thận trọng và chống chỉ định: thận trọng khi dùng băng phiến cho thai phụ.

Điện thoại: 0423.6686111
19006043