BẠCH TẬT LÊ

Tên dược: Fructus Tribuli

Tên thực vật: Tribulus terestris L.

Tên thông thường: Bạch tật lê

Bộ phận dùng và phương pháp chế biến: quả chín được thu hái vào mùa thu, phơi nắng cho khô và sao cho đến khi quả chuyển thành màu vàng.

Tính vị: đắng, cay và bình.

Quy kinh: can

Công năng:

  •  Bình can tiềm dương

  •  Hành khí trong can và giải uất

  •  Khu phong giảm ngứa

  •  Làm sáng mắt.

Chỉ định và phối hợp:

  • Can dương vượng biểu hiện hoa mắt chóng mặt, cảm giác căng đau ở đầu: Bạch tật lê phối hợp với Câu đằng, Cúc hoa và Bạch thược.

  • Can khí uất biểu hiện cương vú, cảm giác bứt rứt trong ngực và vùng thượng vị, tắc sữa: Bạch tật lê phối hợp với Sài hồ, Thanh bì và Hương phụ.

  • Phong nhiệt trong kinh can biểu hiện mắt đỏ và chảy nước mắt: Bạch tật lê phối hợp với Cúc hoa, Mạn kinh tử và Quyết minh tử.

  • Phong nhiệt trong huyết biểu hiện mẩn ngứa: Bạch tật lê phối hợp với Kinh giới và Thuyền thoái.

Liều lượng: 6-10g.

Điện thoại: 0423.6686111
19006043