BẠCH ĐẬU KHẤU

Tên dược: Fructus Amomi kravanh

Tên thực vật:  a) Amomum kravanh Pierre ex Gagnep ; b) Amomum compactum Soland. ex Maton.

Tên thông thường: Bạch đậu khấu

Bộ phận dùng và phương pháp chế biến: quả chín vàng được thu hái từ tháng 10-12, phơi nắng cho khô rồi tán nhỏ.

Tính vị: cay, ấm

Quy kinh: phế, tỳ và vị

Công năng

  • Hành khí hóa đàm

  • Ôn ấm tỳ vị và cầm nôn  

Chỉ định và phối hợp:

  • Ðàm ứ ở tỳ vị hoặc khí trệ ở tỳ biểu hiện bụng đầy trướng và chán ăn: Bạch đậu khấu phối hợp với Hậu phác, Thương truật và Trần bì.

  • Bệnh có sốt do đàm nhiệt giai đoạn đầu biểu hiện cảm giác tức nặng vùng ngực, không cảm thấy đói và rêu lưỡi nhờn dính: Bạch đậu khấu phối hợp với Hoạt thạch, ý dĩ nhân và Sa nhân trong bài Tam nhân thang. Với trường hợp thực nhiệt: Bạch đậu khấu phối hợp với Hoàng cầm, Hoàng liên và Hoạt thạch trong bài Hoàng cầm Hoạt thạch thang.

  • Nôn do vị hàn: Bạch đậu khấu phối hợp với Hoắc hương và Bán hạ.

  • Trẻ con nôn trớ do vị hàn: Bạch đậu khấu phối hợp với Sa nhân và Cam thảo.  

Liều lượng: 3-6g

Điện thoại: 0423.6686111
19006043