Trang chủ > Quan hệ cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Chi trả cổ tức năm 2017 và chốt danh sách cổ đông để thực hiện Niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Chi trả cổ tức năm 2017 và chốt danh sách cổ đông để thực hiện Niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX

Công ty Cổ Phần Dược Trung Ương Mediplantex

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/open?id=1cNpbehFa2w61RDamnwFmS_m2hsyurpfd

Điện thoại: 0423.6686111
19006043
Ý kiến của bạn về giao diện và tính năng Website Mediplantex mới?
Đẹp mắt, thân thiện người dùng
Chưa trình bày tốt
Bố cục chưa tốt
Cần sửa lại giao diện