Trang chủ > Quan hệ cổ đông

Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

https://drive.google.com/open?id=0B2jJSin7jp1PcXp2ODJKYllTMGs

Điện thoại: 0423.6686111
19006043
Ý kiến của bạn về giao diện và tính năng Website Mediplantex mới?
Đẹp mắt, thân thiện người dùng
Chưa trình bày tốt
Bố cục chưa tốt
Cần sửa lại giao diện