Khu vực phân phối Hà Nam
  • 1. Công ty cổ phần Dược Phẩm Hà Nam
    ĐC: 34 Nguyễn Văn Trỗi, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam . ĐT: 03513.852715/852718
  • 2. Công ty cổ phần Dược Kim Bảng
    ĐC: Thôn 1, Thị Trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam. ĐT: 03513 820 056
STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Quầy thuốc Số 5 Phố Cá , huyện Thanh Liêm, Hà Nam 03513888340
2 Quầy thuốc Số 338 Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam 0974284867
3 Quầy thuốc Số 18 Thi Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam 0982785857
4 Quầy thuốc Số 7 Châu Sơn, Phủ Lý , Hà Nam 0983101274
5 Quầy thuốc Số 17 Thành Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam 01658242146
6 Nhà Thuốc Phạm Bá Hào Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phủ Lý, Hà Nam 0513851191
7 Quầy Thuốc Tạ Thu Phương Thị trấn Non, huyện Thanh Liêm, Hà Nam 0986964967
8 Quầy thuốc Số 3 34 Nguyễn Văn Trỗi, Phủ Lý, Hà Nam 097976781
9 Quầy Thuốc Đặng Quang Nghị Thị trấn Non, huyện Thanh Liêm, Hà Nam 0988884008
10 Quầy Thuốc Thúy Nghị Phù Vân, thành phố Phủ lý, Hà Nam 0972704546
11 Nhà Thuốc Tràng An Chợ Sông, Bình Lục, Hà Nam 0972704546
12 Quầy Thuốc Số 7 Thị Trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam 0982863144
13 Quầy Thuốc Số 9 Thị Trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam 03513871777
14 Quầy Thuốc Số 3 Thi Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam 0982169362
15 Quầy Thuốc Số 24 Khả Phong, huyện Kim Bảng, Hà Nam 0984928598
16 Quầy Thuốc Số 17 Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam 01643964556
17 Quầy Thuốc Tân Dược Chợ Dằn, Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam 0988493237
18 Quầy Thuốc Số 16 Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng, Hà Nam 01696758388
19 Quầy Thuốc Số 9 Chợ Giàu, Tương Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam 01684392525
1
Điện thoại: 0423.6686111
19006043