Khu vực phân phối Tây Ninh
  • 1. Công ty cổ phần Dược phẩm Tây Ninh
    ĐC: Số 10 Nguyễn Thái học, P2, thị xã Tây Ninh, Tây Ninh. ĐT: 0663.812.346
STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Cửa hàng dược phẩm số 10 An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh 0663 882 684
2 Quầy thuốc Hoàng Sơn Phước Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh 0166 6617 444
3 ĐLDN số 20 Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh 0663 781 823
4 Quầy thuốc Bảo Xuyên Thanh Hùng, Châu Thành, Tây Ninh 0167 889 3370
5 Quầy thuốc Ngọc Pha Long Gian, Bến Cầu, Tây Ninh 0167 827 9352
6 Quầy thuốc Diễm Hương 144 Trịnh Phong Đáng, Hòa Thành, Tây Ninh 0919 869 554
7 Quầy thuốc Lệ Hoa 22 Châu Văn Liêm, Hòa Thành, Tây Ninh 0915 404 328
8 Nhà thuốc Hải Yến 43 Phạm Hùng, Tân Biên, Tây Ninh 0663 874 012
9 ĐLDN Toản Bàu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh 0663 600 292
10 PK Đông Y Y Sĩ Cúc Lộc Ninh, Dương Minh Châu, Tây Ninh 0917 255 445
1
Điện thoại: 0423.6686111
19006043