Khu vực phân phối Kiên Giang
STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Nhà thuốc Tú Khanh QL 80, Ấp Kinh 4, Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang 0165.853.2450
2 Nhà thuốc Năm Long Trần Hầu, TX Hà Tiên, Kiên Giang 0945.335.259
3 Nhà thuốc Hải Hà 14 Trần Hầu, TX Hà Tiên, Kiên Giang 0123.338.7638
4 Nhà thuốc Minh Thư Ngã Tư Hòn Heo, TX Hà Tiên, Kiên Giang 0129.733.3899
5 Nhà thuốc Đan Thanh 170 Trần Khánh Dư, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang 0773.812.657
6 Nhà thuốc Tín Tài Bến Phà Tắc Cậu, Châu Thành, Tp. Rạch Giá 0773.505.575
7 Nhà thuốc Trân Thành Trần Phú, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang
8 Nhà thuốc Hồng Xuân Cầu Lình Huỳnh, TT Hòn Đất, Kiên Giang 0126.383.3485
9 Nhà thuốc Anh Tường Chợ Tổng Đội, Sơn Kiên, Hòn Đất
10 Nhà thuốc Danh Thàng Lô 01, Dãy 8 Kios, Chợ Cầu Số 2, Mỹ Lâm, Hòn Đất 0919.718.541
1
Điện thoại: 0423.6686111
19006043