Khu vực phân phối Bình Phước
STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Nhà thuốc Ngọc Yến Thị Trấn Phước Bình, Phước Long, Bình Phước 0913.878.858
2 Quầy thuốc Vạn Hưng Thị Trấn Phước Bình, Phước Long, Bình Phước 0985.568.856
3 PCTYHCT Thành Nữ La Sang An Lộc, Bình Long, Bình Phước 0948.717.474
4 Quầy thuốc Số 17 Chợ Tân Tiến, Đồng Phú, Bình Phước 0908.510.150
5 Quầy thuốc Hoàng Anh Chợ Tân Tiến, Đồng Phú, Bình Phước 0909.903.949
6 Quầy thuốc Thu Dung 1249 Phú Riềng Đỏ, Đồng Xoài, Bình Phước 0651.3887135
7 Quầy thuốc Số 12 Quốc lộ 14, Đồng Xoài, Bình Phước 0651.3879187
8 ĐL Chợ Tân Thành Chợ Tân Thành, Bù Đốp, Bình Phước 0613.9700123
9 PCTYHCT Thành Quảng Đức 241 Hùng Vương, Bù Đốp, Bình Phước 0918.057.153
10 ĐL Minh Sương Nông Trường Nghĩa Trung, Bù Đăng, Bình Phước 0651.3966475
1
Điện thoại: 0423.6686111
19006043