Khu vực phân phối An Giang
  • 1. Công Ty Dược phẩm Phú Hải
    ĐC: 38 Phan Chu Trinh, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang. ĐT: 0763.843.027
STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Nhà thuốc 215 38 Phan Chu Trinh, MHà Hoàng Hổ, Mỹ Xuyên, Long Xuyên, An Giang 0903.636.761
2 Nhà thuốc Y Sĩ Dung Ấp 1, Phước Hưng, An Phú, An Giang 0913.771.210
3 Nhà thuốc Lý Huệ 26 Trường Chinh, Tân Châu, An Giang 0763.822.796
4 Nhà thuốc Ngọc Diễm - 164 578 Lê Thánh Tôn, An Phú, An Giang 0763.826.166
5 Nhà thuốc Phượng - 166 18 Nguyễn Hữu Cảnh, An Phú, An Giang 0763.826.948
6 Nhà thuốc Vĩnh Phúc TT. Long Bình, An Phú, An Giang 0763.825.986
7 Nhà thuốc Mỹ Duyên 114 Tôn Đức Thắng, Tân Châu, An Giang 0763.822.537
8 Nhà thuốc Bình dân 315315 Thoại Ngọc Hầu, An Phú, H. An Phú 0919.944.049
9 Nhà thuốc Kim Chi 719 Phan Thanh Giản, Tân Hiệp A, TT. Ốc Eo, Thoại Sơn 0919.465.234
10 Nhà thuốc Siêm Đồng Ky, An Phú, An Giang 0763.852.338
1
Điện thoại: 0423.6686111
19006043