Khu vực phân phối Cao Bằng
  • 1. Công ty Dược Phẩm & VTYT Phương Anh
    ĐC: Số 29, phố Hồng Việt, Thành Phố Cao Bằng . ĐT: 0982 616 596
  • 2. Công ty Dược Phẩm & VTYT Trần Nga
    ĐC: Số 23, phố Hồng Việt, Phường Hợp Giang, Thành Phố Cao Bằng . ĐT: 0263 951 729
STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Nhà thuốc Phương Anh số 1 Sô 73 Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng
2 Nhà thuốc Phương Anh số 2 Kiot 5 chợ sông Bằng, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng
3 Quầy thuốc Tân Dược số 1 - Công ty CP Dược VTYT Cao Bằng Phố Nguyễn Du, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng
4 Quầy thuốc Tân Dược số 8 - Công ty CP Dược VTYT Cao Bằng Kiot 8 chợ sông Bằng, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng
1
Điện thoại: 0423.6686111
19006043