Khu vực phân phối Phú Yên
STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Nhà thuốc Thanh Dung 06 Lê Hồng Phong, AJunPa, Phú Yên 0593.852484
2 Nhà thuốc Hồng Phúc 235 Nguyễn Huệ, Tp.Tuy Hòa, phú Yên 0573.824.448
3 Quầy thuốc tây số 25 31 Hùng Vương, Krongpa, Phú Yên 0593.853760
4 Quầy thuốc tây số 48 100 Lê Hồng Phong, Ajunpa, Phú Yên 0593.852223
5 Quầy thuốc Minh Hồng 49 Hùng Vương, Krongpa, Phú Yên 0593.853380
6 Đại lý thuốc tây Hồng Loan Cổng Chợ ChưRCam, Krongpa, Phú Yên 0593.859446
7 Đại lý thuốc tây Lộc Trang Chợ Phú Túc, Krongpa, Phú Yên 0593.553999
8 Đại lý thuốc tây Bình Điệp Thôn Chợ Esiem, Ajunpa, Phú Yên 0593.859253
9 Đại lý thuốc tây Đào Ngân Điền, Sơn Hòa, Phú Yên 0918.106.019
10 Đại lý thuốc tây Huỳnh Liên Hòa Vinh, Phú Yên 0905.932.293
11 Đại lý thuốc tây Kim Thành Ngân Điền, Sơn Hòa, Phú Yên 0576.518499
12 Quầy thuốc Quốc Tuyền Hòa Quang, Phú Hòa, Phú Yên 0573.868139
13 Đại lý thuốc Bích Tuyền An Ninh Đông, Tuy An, Phú Yên 0977.650.499
14 Đại lý thuốc Sang Thọ TT Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên 0935.865.578
15 Quầy thuốc tây Thanh Tuyền An Thạch, Tuy An, Phú Yên 0977.678.113
16 Đại lý thuốc Ngọc Dẫm Phú Thứ, Tây Hòa, Phú Yên 0573.578142
1
Điện thoại: 0423.6686111
19006043