Khu vực phân phối Bắc Ninh
  • 1. Công ty CP Dược phẩm Bắc Ninh
    ĐC: Số 21, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh . ĐT: 02413.824.139
  • 2. Công ty CP TM Dược phẩm Long Quân
    ĐC: Số 106, Lô 2, Phố Hồ, Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh . ĐT: 02413.770.416
STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Nhà thuốc Phạm Ngọc Bích Bồ Sơn, Nguyễn Trãi, TP Bắc Ninh 02413.820.791
2 Nhà thuốc Hồng Thắng Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, TP Bắc Ninh 02413.821.699
3 Nhà thuốc Nguyễn Thị Hương Chợ Ve, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh 0947.382.866
4 Nhà thuốc Nguyễn Thị Phương Thôn Đoài, Hoàn Sơn, Tiên Du, Băc Ninh 01696.883.513
5 Quầy số 19 Nội Roi, Quế Võ, Bắc Ninh 0972.663.859
6 Quầy số 38 Phố Vũ, Đại Phúc, Bắc Ninh 0973.443.084
7 Nhà thuốc Nguyễn Thị Oanh Đông Du, Quế Võ, Bắc Ninh 01232.999.787
8 Nhà thuốc Nguyễn Thị Loan Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh 01657.468.577
9 Nhà thuốc Nguyễn Thị Mai Chợ Phủ, Quế Võ, Bắc Ninh 01638.005.758
10 Nhà thuốc Nguyễn Thị Hằng Chợ Vó, Lương Tài, Bắc Ninh 0984.011.047
11 Quầy thuốc Trần Thị Yến Trung tâm Thị trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh 0946.088.848
12 Nhà thuốc Nguyễn Thị Thuý Hà Chợ Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 0989.524.893
13 Nhà thuốc Phạm Thị Thu Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh 02413.890.855
14 Nhà thuốc Nguyễn Thị Đoan Thị trấn Dâu, Thuận Thành, Bắc Ninh 0988.925.637
15 Nhà thuốc Nguyễn Thị Oanh Phố Hoàng, Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh 01686.256.976
16 Nhà thuốc Nguyễn Thị Thảo Yên Lã, Từ Sơn, Bắc Ninh 0983.112.336
1
Điện thoại: 0423.6686111
19006043