Khu vực phân phối Bắc Giang
  • 1. Chi nhánh Bắc Giang
    ĐC: 25 Đặng Thị Nho, phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc giang. ĐT: 0240.3856777
STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
Điện thoại: 0423.6686111
19006043