Khu vực phân phối Sơn La
  • 1. Công ty Dược Đức Tâm
    ĐC: Nà Sản, Mai Sơn, Sơn La . ĐT: 0223.845.110
  • 2. Công ty CP Dược phẩm II
    ĐC: Số 276 Đường Chu Văn Thịnh, TP Sơn La . ĐT: 0223.855.282
STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Hiệu thuốc Sông Mã Tỉnh Sơn La Tổ dân phố 11, TT Huyện Sông Mã, Sơn La 0223.836.123
2 Quầy thuốc Trần Thị Hương Tổ 4, Chiềng Sinh, Sơn La 0988.032.404
3 Quầy thuốc Lèo Thị Cương Tổ 1, Chiềng Sinh, Sơn La 0979.526.864
4 Quầy thuốc Phạm Thị Hương Tiểu khu 3, Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La 0223.864.455
5 Quầy thuốc Nguyễn Vũ Toàn Chiếng Khương, Sông Mã, Sơn La 0223.839.239
6 Quầy thuốc Trần Thị Loan Ngã ba Bản Lướt, Sơn La 0223.736.246
7 Quầy thuốc Phạm Thị Hương Tiểu khu 3, Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La 0223.864.455
1
Điện thoại: 0423.6686111
19006043