Khu vực phân phối Phú Thọ
  • 1. Công ty CP Dược Phú Thọ
    ĐC: Số 2201 Đại lộ Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ . ĐT: 02103.846.623
  • 2. Công ty CP Dược phẩm Trang Anh
    ĐC: Khu 8, Xã Trưng Vương, TP Việt Trì, Phú Thọ . ĐT: 02103.860.666
  • 3. Chi nhánh Trung Tâm TM Dược Mỹ Phẩm
    ĐC: Tẩng 8, Số 2265 Đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, TP Việt Trì, Phú Thọ . ĐT: 02103.858.902
STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Quầy thuốc Số 4 - Chi nhánh Dược Tam Nông - Công ty CP Dược Phú Thọ Khu 8, Hương Nộn, Tam Nông 0976.241.084
2 Quầy thuốc Sơn Nga - Chi nhánh Dược Tam Nông - Công ty CP Dược Phú Thọ Số 1 Tân Phương, Thanh Thủy 02103.877.358
3 Nhà thuốc Gia Phú Số 181 Hòa Phong, Việt Trì, Phú Thọ 01644.246.903
4 Quầy thuốc Số 37 - Chi nhánh Dược Thanh Sơn - Công ty CP Dược Phú Thọ Hà Biên,Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ 0983.265.478
5 Quầy thuốc Số 3 - Chi nhánh Dược Tam Nông - Công ty CP Dược Phú Thọ Khu 13, Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ 02103.794.757
6 Nhà thuốc Văn Lang Kiot số 1, Chợ Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ 0945.374.204
7 Nhà thuốc Thái Huyền Khu 1, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 01687.300.883
8 Chi Nhánh Dược Thanh Sơn - Công ty CP Dược Phú Thọ Phố Vàng, Thị trấn Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ 02103.873.544
9 Quầy thuốc Hưng Thủy Số 10 - Chi Nhánh Dược Thanh Sơn - Công ty CP Dược Phú Thọ Phố Vàng, Thị trấn Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ 0916.850.828
10 Quầy thuốc Phương Liên - Công ty CP Y Dược SKT Khu 4, Thị trấn Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ 02103.885.060
11 Quầy thuốc Số 6 - Chi nhánh Dược Thanh Ba - Công ty CP Dược Phú Thọ Khu 11, Thị trấn Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ 01654.442.753
1
Điện thoại: 0423.6686111
19006043