Khu vực phân phối Hòa Bình
 • 1. Công ty CP Dược phẩm Hòa Bình
  ĐC: Số 189 Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, Hòa Bình. ĐT: 218.3852373
 • 2. Công ty CP Dược phẩm Kỳ Sơn
  ĐC: Khu 4 Thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình. ĐT: 0218.3842.117
 • 3. Công ty CP Phát triển Dược Hòa Bình
  ĐC: Khu Đồng Tiến, huyện Kim Bôi, Hòa Bình . ĐT: 02183.871.666
 • 4. Công ty CP Dược phẩm Yên Thủy
  ĐC: Khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, Hòa Bình . ĐT: 02183.864.128
 • 5. Công ty TNHH Dược phẩm An Trường
  ĐC: Phường Phương Lâm, TP Hòa Bình . ĐT: 02183.853.241
 • 6. Công ty CP Dược phẩm Tây Bắc
  ĐC: Tổ 1A, Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình . ĐT: 0218.603.509
STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Nhà thuốc Nga Cách Phường Phương Lâm, TP Hòa Bình 02183.852.617
2 Quầy thuốc Thanh Thúy Phường Phương Lâm, TP Hòa Bình 02183.851.151
3 Quầy số 01 Thị trấn Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình 0973.228.999
4 Quầy số 10 Xóm Lạc Vượng, Xã Yên Lạc, Yên Thủy, Hòa Bình 0988.829.388
5 Quầy số 22 Phố Re, Ân Nghĩa, Lạc Sơn, Hòa Bình 0963.147.699
6 Quầy số 03 Khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, Yên Thủy, Hòa Bình 0974.369.279
7 Quầy số 09 Khu 4, Thị trấn Hàng Trạm, Yên Thủy, Hòa Bình 0986.876.369
8 Quầy số 06 Phố Sấu Lạc, Thịnh Yên, Yên Thủy, Hòa Bình 0974.655.568
9 Quầy số 12 Thị trấn Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình 01688.944.377
10 Quầy số 08 Phố Sấu Lạc, Thịnh Yên, Yên Thủy, Hòa Bình 0972.346.992
11 Quầy số 05 Khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, Yên Thủy, Hòa Bình 0989.921.997
12 Quầy số 04 Yên Trị, Yên Thủy, Hòa Bình 01647.578.031
13 Quầy số 01 Xóm Yên Hòa, Yên Lạc, Yên Thủy, Hòa Bình 0984.024.447
1
Điện thoại: 0423.6686111
19006043