Trang chủ > Định hướng phát triển

Trong bối cảnh đất nước hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu sắc và mạnh mẽ, để hướng tới tương lai công ty chủ động xây dựng chiến lược phát triển trong những năm tới phấn đấu trở thành công ty sản xuất và phân phối thuốc hàng đầu trong nước

Để đạt được điều đó, công ty luôn chú trọng đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp Dược, sản xuất các loại thuốc có giá trị cao, đẩy mạnh nghiên cứu chế tạo nhiều mặt hàng mới được người tiêu dùng ưa chuộng và có giá trị kinh tế cao.

Song song với đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, công ty  đầu tư, phát triển các mặt công tác quản lý chất lượng, nghiên cứu phát triển quản lý kinh tế tài chính, phát triển thương hiệu, mở rộng phát triển thị trường trong nước và nước ngoài, từng bước quốc tế hoá hoạt động của công ty trên các mặt quản lý chất lượng kinh tế, thương hiệu, nhân lực thích ứng với yêu cầu của hoạt động kinh doanh mang tính chất toàn cầu ngày càng cao. Xây dựng thương hiệu Mediplantex trở thành thương hiệu nổi tiếng và được yêu thích.

Trước yêu cầu lớn mạnh để tiếp tục phát triển , công ty có nhu cầu hợp tác với các tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, trong nước và nước ngoài trên cơ sở hợp tác cùng phát triển.

Điện thoại: 0423.6686111
19006043
Ý kiến của bạn về giao diện và tính năng Website Mediplantex mới?
Đẹp mắt, thân thiện người dùng
Chưa trình bày tốt
Bố cục chưa tốt
Cần sửa lại giao diện