Trang chủ > Nghiên cứu

Nghiên cứu cây thanh hao hoa vàng cho năng suất chất lượng cao

Chủ nhiệm đề tài: DSCKII. Trần Bình Duyên

Cơ quan chủ trì đề tài : Công ty CP Dược TW Mediplantex

Người thực hiện : Các cán bộ  DSCKII. Trần Bình Duyên, Ths. Trần Phi Hùng, Ths. Lê Thị Ninh Hà,  TS. Trần Văn Thanh,  KSNN. Nguyễn Thị Tiêm, DS. Trần Thu Hà, KS Hoá Dược. Nguyễn Văn Thuỳ,  PGS. TS. Lê Huy Hàm, Ths. Bùi Thanh Bằng, PGS.TS. Nguyễn Văn Hoan, PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng, Ths. Trần Văn Quang

Thời gian thực hiện : từ tháng 12/2005 – tháng 11/2010.

Mục tiêu đề tài :

Sau 4-5 năm chọn ra giống Thanh cao ( A.anua.L) có hàm lượng artemisinin trong lá khô tuyệt đối đạt trên 1,3%.

Xây dựng quy trình sản xuất và duy trì hạt giống Thanh hoa vàng chất lượng cao 3 cấp: Hạt tác giả (Breeder Seed), hạt siêu nguyên chủng (Super Elit Seed), hạt nguyên chủng (Elit Seed) để sản xuất ra lô hạt giống có chất lượng cao.

Tăng hàm lượng artemisinin trong lá cây Thanh hao của giống đang được trồng phổ biến trên thị trường bằng việc gây đột biến in vivo và in vitro bằng phóng xạ.

Xây dựng được quy trình trồng trọt cây Thanh cao hoa vàng đạt năng suất trên 4000 kg/ha. Quy trình bao gồm các vấn đề: Vùng trồng, đất trồng, ươm cây con, thời vụ trồng, mật độ, khoảng cách, chế độ phân bón, phòng trừ dịch hại, thời điểm thu hoạch....

Lựa chọn phương thức, công thức phân bón và hoá chất bảo vệ thực vật thích hợp đảm bảo Thanh hao hoa vàng phát triển ổn định đạt tiêu chuẩn GAP để có được sản phẩm sạch và hiệu quả.

Xây dựng mô hình phát triển cây Thanh hao hoa vàng theo tiêu chuẩn GAP

Tận dụng các vùng đất đai ít giá trị kinh tế, vùng đất xấu, vùng đồi núi ở các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc để phát triển cây Thanh hao hoa vàng tạo nguồn nguyên liệu sản xuất và xuất khẩu đồng thời giúp nhân dân ở các khu vực miền núi, vùng xa có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống.

Kết quả nghiên cứu đã đạt được trong giai đoạn 1 :

Chọn lọc được các tập đoàn giống và đang gieo sang năm 2007 :

         + Hạt tự thụ :                            22 giống

         + Hạt lai có khử đực :               35 giống

         + Hạt lai không khử đực :         31 giống

         + Hạt thụ phấn tự do :               29 giống         

Chọn được điều kiện tạo được vật liệu sạch cho nuôi cấy in-vitro cây Thanh hao hoa vàng là một trong những điều kiện tiên quyết để đảm bảo sự thành công của thí nghiệm đột biến chiếu xạ callus : Khử trùng mẫu ngọn Thanh hao hoa vàng bằng Ca(ClO)2 10% với thời gian 20 phút cho tỷ lệ mẫu sạch cao và không gây độc hại cho mẫu nuôi cấy và người sử dụng.

Nghiên cứu tìm được môi trường thích hợp để tạo callus ở cây Thanh hao hoa vàng là : MS bổ sung 1,0mg/1 BAP.

Xác định được liều lượng chiếu xạ có ảnh hưởng rõ tới tỷ lệ nảy mầm của hạt Thanh hao hoa vàng. Liều chiếu xạ tăng, tỷ lệ nảy mầu giảm. Liều có công thức chiếu xạ 15Kr được coi là liều gây chết đối với hạt thanh hao (tỷ lệ nảy mầm của hạt là thấp nhất 30%).

Xác định được chân đất phù hợp nhất đối với sự phát triển của Thanh hao hoa vàng: Trồng cây Thanh hao trên chân đất bãi là phù hợp nhất, sau đó đến đất sườn đồi.

Chế độ phân bón thích hợp nhất : 160 kg Ure + 340kg lân supe + 80kg kaliclorua

Điện thoại: 0423.6686111
19006043
Ý kiến của bạn về giao diện và tính năng Website Mediplantex mới?
Đẹp mắt, thân thiện người dùng
Chưa trình bày tốt
Bố cục chưa tốt
Cần sửa lại giao diện